Dienvidamerika – 9 dienas pavadītas Urugvajā [Foto]

Ká jau ierasts garákus e-pastus rakstu kad esmu hosteli ticis pie datora un shí reize nav iznémums. Manas dienas Urugvajá ir aizvadítas, tágad varu atskaitíties ko esmu sadaríjis shís 9 dienas.
Image
18.10 un 19.10.2012
Urugvajá ierados ar prámi no Buenos Airesas, pirmá pilséta Colonia del Sacramento. Maza pilsétina kas ieklauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstá, tádél turistu daudz un es starp tiem. Visu var apskatít viená diená, bet tá ká bija silts un saulains laiks nolému otru dienu veltít atpútai pludmalé. Otrá diená lija lietus un no maniem plániem nekas nesanáca, panému no hostela riteni un pabraukájos pa pilsétu.
Lasīt tālāk:
Image
20.10 un 21.10.2012
No ríta devos uz Montevideo kur bija sarunáts hosts Victoria. Sestdienas vakará tiku iepazístináts ar vietéjo kultúru, kur kvartálá Barrio Sur ielás iziet Candombe (http://en.wikipedia.org/wiki/Candombe) bungu ríbinátáji un dejotáji. (P.S. Ir dazhi video). Svétdien biju Montevideo tirgú, kas protams notiek uz ielám, bet tur tieshám var nopirkt visu – pat chúskas! Pécpusdiená man bija iespéja izméginát, ká tiek spéléts Fronton, izrádás ka ir grúták neká izskatás. Un pievakaré atkal Candombe, bet shoreiz brazílu stilá. Katru nedélas nogali vini trenéjas karneválam kas sákas janvára beigás un norit 40 dienas. Katru vakaru pilsétas estrádé uzstájoties Murgám (http://en.wikipedia.org/wiki/Murga)
22.10.2012
No ríta dodos uz La Barra pie hosta Lau un Maxi. Visu dienu líst lietus, no autoostas mani savác Maxi ar savu 1987. gada Fiat Uno kuram nestrádá logu tírítájs un katru reizi ká tas apstájas nákas to iestumt jo savádák nevar iedarbinát motoru. Vakarpusé kad laika apstákli uzlabojas kopá ar Lau apskatu Maldonádo un Punta del Este.
Image
23.10.2012
Vétra Urugvajá, piekrastes regionos bérniem nav jáiet uz skolu, tádél mans hosts Lau búdama anglu valodas skolotaja, ir ieguvusi brívu dienu. Bet májá nav elektríbas, tádél shajá diena pabiju pie vieniem vinas draugiem, pie otriem un pat pie treshajiem ar visiem tiek dzerta mate un runáts stundám ilgi, kas protams manai spánu valodas apguvei nák tikai par labu!
24.10.2012
Dodos uz Villa Serrana, vieta ko visi vietéjie ieteica man apskatít, kad biju tur nonácis vílos, tur nav ísti ko redzét! Nekas savádáks ká ainavá kas paveras pa autobusa logu. Bij jádodas tálák bet tá ká nezináju kad bús autobuss nolému izméginát stopéshanu. 10 min un pirmá mashína kas man aizved kádus 70 km, bet izsédina lauka vidú celá starp Aiguá un Velázquez, tá ká pa sho celu mashínas praktiski nebrauc tad nákas noiet kádus 5 km lídz nostopéju otru mashínu kas mani aizved lídz Velázquez. Tá ká tuvojas vakars nolému vairák nestopét un ar aubobusu aizbraucu lídz La Paloma.
Image
25.10.2012
Laika apstákli ir fantastiski, beidzot varu teikt ka esmu istá vasará un visu dienu pavadu pilsétá ar 2 stundu pastaigu gar pludmali pietiek lai pleci bútu nodedzináti sarkani.
Image
26.10.2012
6:00 no ríta autobuss kas mani aizved lídz ieejai parká Cabo Polonio, péc 1,5 stundám esmu arí nonácis lídz ciematam. Ciemats bez elektríbas ar daudz mazám interesantám májinám (http://en.wikipedia.org/wiki/Cabo_Polonio), turpinu celu ar autobusu lídz Castillos, tálák ar stopiem lídz Punta del Diablo, no turienes ar motorolleri lídz Santa Teresa kur nostopéju veco volksvágen hipiju businu ar ko aizbraucu lídz Chuy. Ká izrádás ar stopésjanu Urugvajá iet loti labi, bet ja vél bútu labas spánu valodas zináshanas tad, es teiktu, pat ideáli.
Image
Pilséta atrodas pa vidu Urugvajas un Brazílijas robezsjkérsoshanas punktiem tádél pagája labs laicinsh pirms pasé dabúju zímogu ka pametu Urugvaju un iebraucu Brazílijá. Brazilijas robezsargs ilgi pétíja manu pasi lidz teica ¨No more visa¨. Tehniski gan pashlaik atrodos Urugvajá, jo iela kas atdala abu valstu robezas ir 3 kvartálus no hostela.
Image
Tad nu lídz nákamajam e-pastam no Brazílijas 🙂
Ja ir kādi jautājumi Gatim, droši rakstiet komentāros, viņš tos lasa! 😉

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s