Dienvidamerika – pirmā nedēļa Agrentīnā [Foto] 2/2

Patagonija


03.10.2012
Pétot iespéjas ko piedává pilséta uzdúros uz iespéjas braukt ar vilcienu (http://www.trenpatagonico-sa.com.ar/) bet tá ká vilciens iet reizi nedélá (pirmdiená), tad nu sanák ka lídz nákamajam vildzienam ir gandríz nedéla, lai sho laiku nepavadítu Bariloché un hostelí, mekléju dívánu tuvéjás apkártnes pilsétás. Tádu atradu El Bolson, uz kurieni tad devos treshdienas rítá. El Bolson autoostá mani sagaidíja hosts Trinidad ar savu máti Patricia, izmaksája man pusdienas – asado (http://en.wikipedia.org/wiki/Asado) un tad devámies uz pilsétu El Maiten, kur vinas dzivo kas ir apméras 60 km attálumá no El Bolson.


04.10.2012
Pláns bija apskatít El Bolson un Lago Puelo, bet tá ká lija lietus tad tas viss notika caur automashínas logu. Vakará gan aizbraucám uz vienu mazu ciematu, kur turisti nesper savu káju, jo tur nav ko redzet, bet tas bija tieshi tas ko es gribeju redzet. Ka cilvéki dzívot shajá patagonijas regioná.


05.10.2012
Ta ka hosts bija nolémis man pamatígi izrádít sho patagonijas regionu, tad piekdien pécpusdiená devámies uz Esquel un Trevelin kur nobaudíju Velsieshu téju un saldumus (shajá pilséta ir bijusi liela Velsieshu ietekme arí parazhas http://en.wikipedia.org/wiki/Trevelin) Vakará kad devámies atpakal uz El Maiten iegriezámies rancho, jeb ká shiet to sauc Estancia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A2ncia) kur tiek audzetas 23000 aitu, un tá ká ir pavasaris tad ir vilnas cirpshanas laiks. Péc strádnieku teiktá, visas aitas vini apcerp 7 nedélás.


06.10.2012
Visas iepriekshejás dienas biju verojis kalnu, kas ir turpat pie májas 2 km attálumá, tad nu 6dienas rítá bija pienácis laiks to iekarot. Piecu ar pus stundu pastaiga shajos kalnos – fantastika. Bildés varés redzet skatus. Shádu es biju iztélojies patagoniju, shie plashumi kur neká nav, ja neskaita vienu guanako (http://en.wikipedia.org/wiki/Guanaco). Ir dazhas bildes.
Ta ka mans ciemoshanas laiks bija beidzies mani aizveda uz El Bolson, kur vienu nakti paliku hosteli, lai nakamaja rítá dotos atpakal uz Bariloche. Viesoshanás pie Trinidad un Patricia bija lieliska, jo es nezinu ka savadak es spétu tik daudz ko uzzinát par Argentínu un patagoniju.
Ta ka Argentíná nakts dzive skaks loti velu, uz klubiem cilvéki iet ap trijiem chetriem no ríta, báros dzívá muzika sák spélét tikai péc vieniem, tad nu sanáca garsh vakars kopá ar biedriem no hostela (diviem amerikaniem, britu, spáni un diviem vietéjiem).


07.10.2012
Visu dienu pavadu hosteli http://www.penthouse1004.com.ar/eng/, man sheit patík (májígi). Augshupieládéju bildes un rakstu atskaiti par nedélas laiká padaríto.

This slideshow requires JavaScript.


Rít pulksten 12:00 doshos uz vilcienu, kas mani aizvedís uz Atlantijas okeána piekrasti, lai vélák varétu virzíties Buenos Airesas virziená.


Tas nu pagaidám viss, ja ir vél kádi jautájumi vai komentári rakstiet!


Tūrists: Nevaru izlemt kā labāk ievietot bildes, ko Gatis atsūta, tāpēc jautāju kā labāk tās gribat apskatīt:

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s